ความเห็น 491801

Episode VII กำเนิด iMed

เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่มเติมข้อมูล

ก่อนที่ iMed  จะใช้ที่รพ. กรุงธน 1ได้มีการใช้ติดตั้งในรพ. รัฐ สองแห่งมาก่อน แห่งแรกสุดที่ รพ. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ  โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โดย นพ. วรเชษฐ เต๋ชะรักษ์ เป็นผู้ทดลองใช้และให้ทีมงานไปติดตั้งให้ ซึ่งกว่าจะไปถึง หลายคน เช่น น้องพี ก็ลงไปเยี่ยมโค้ง บอกว่าไม่ไหวแล้ว เมารถ ที่แม่ฮ่องสอน อากาศดีครับ เขาเยอะดี

ถัดมาก็นำไปใช้ที่ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นระบบที่ทำขึ้นสำหรับรพ. รัฐ ที่นี่เราได้เรียนรู้ระบบคลังย่ที่ซับซ้อน และได้มีผลส่งให้เราพัฒนาระบบคลังยาได้อย่างดี และสร้างเป็นmodule แยกออกมาเพื่อใช้กับ Hospital OS ได้เป็นอย่างดี

 หมอก้อง