ความเห็น 48961

แลกเปลี่ยนประสบการณ์"การสนทนากลุ่ม"

เขียนเมื่อ 
        ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งคุณจตุพร  คุณชายขอบ คุณหมอนน และ อาจารย์ปภังกร   รวมถึงท่านที่ผ่านมาอ่านแต่ไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ