ความเห็น 48912

ถือป้ายง่ายกว่า...ไม่ต้องควง

เขียนเมื่อ 
  • ลูกใครน้อ?..คิดเป็นตั้งแต่เด็ก
  • นี่ล่ะของจริง ของดีของคุณชายขอบ