ความเห็น 4887

KM การศึกษานอกโรงเรียน

เตีย ที่ดี
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เรียน  คุณหมอ

       ถึงอย่างไร กระบวนการในการจ้ดการเรียนรู้ ของกศน.ก็ยังต้องอาศัย ในรูปแบบของ training mode อยู่ในขณะนี้ อันจะนำไปสู่รูปแบบ Learning mode ต้องใช้เวลา ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย มีสถานที่สำหรับการเรียนใกล้ตัว