ความเห็น 48855

ถือป้ายง่ายกว่า...ไม่ต้องควง

เขียนเมื่อ 
ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น ลูกสาวผมเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนกันครับ ตอนนี้อยู่ ม. 4 เลิกถือป้ายแล้ว ไปถือกล้องแทนเพราะเป็นสมาชิกศูนย์ข่าวเยาวชน ถ่ายรูปกิจกรรม ตัดต่อ แล้วส่งเผยแพร่ หัวอกเดียวกันครับ คนมีลูกสาว