ความเห็น 488058

เมื่อพ่อผมเอ่ยจะเขียน blog #2

เขียนเมื่อ 
หลายวันมานี้ เรื่องของท่าน ชายขอบ ขึ้นมาในบันทึกแนะนำบ่อย ได้ข่าวว่าท่านมาประชุมที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เสียดายไม่ได้ F2F ติดต่อกันทาง M2M ครับ