ความเห็น 48798

เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗

เขียนเมื่อ 

เป็นการรายงานสดที่ผู้พลาดโอกาสได้รับทราบข่าวคราวกันที่เยี่ยมจริงๆ

นี่เป็นการสื่อสารทางหนึ่งที่ดีค่ะ