ความเห็น 48795

สภามหาวิทยาลัย 41 : จิตตปัญญาศึกษา

เขียนเมื่อ 
  • ได้ฟังเรื่องดังกล่าวจากการเข้าร่วมกิจกรรม UKM เป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่งครับ