ความเห็น 487

ตู้แสดงความคิดเห็น

siriratpanitkul
IP: xxx.147.1.2
เขียนเมื่อ 

ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ discuss ในประเด็น Kaizen ในครั้งที่ผ่านมาและดิฉันได้มีการเขียนแนวทางในการดำเนินการด้าน Kaizen ของบริษัทไว้ใน Blog : Miracle of Kaizen ซึ่งคิดว่าวิธีการที่ใช้อยู่ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากทีเดียวในองค์กร ยังไงลองเข้าไปอ่านดูนะค่ะ เผื่อจะ Apply ใช้ได้ โดยถ้าจะให้กล่าวโดยคร่าวๆแล้วคือ Kaizen พยายามให้เป็นในเชิงสร้างสรรค์โดยเน้นการเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งถ้าจะทำให้ได้เช่นนั้นอาจต้องมีมาตรการเพิ่มเติม เช่น 1. มีแบบฟอร์มอย่างง่ายที่ระบุหัวข้อหลักๆที่จะให้ผู้นำเสนอเขียนกรอกรายละเอียด  2. เมื่อเขียนเสร็จให้ส่งแบบฟอร์มพร้อมลงชื่อ-สกุลให้หัวหน้างานเพื่อนำส่งผู้ดำเนินงาน kaizen ส่วนกลาง (จะช่วยแก้ไขปัญหาการเขียนในเชิงไม่สร้างสรรค์) 3.กรณีที่ต้องการใช้ IT เข้ามามีส่วนร่วมอาจมีการสร้าง program kaizen ที่สามารถให้ผู้ที่ต้องการเขียนข้อเสนอแนะเขียนผ่าน logon ของตนเองแล้ว sent to center department of kaizen (เราสามารถทราบชื่อ-สกุล)

** การมี Kaizen Center โดยมีผู้ควบคุมดูแลการดำเนินการทั้งหมดถือว่าทำให้ระบบ Kaizen เกิดประสิทธิผลมากๆ cost ที่ save ได้จากข้อเสนอแนะที่มีการคิดขึ้นนั้นมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ในการจ้างคนมาดูแลแค่เพียง 1 คนรวมทั้งค่าใช้จ่ายประกอบอื่นๆเช่น การให้รางวัลซึ่งถือได้ว่าคุ้มค่าจริงๆ