ความเห็น 4869

แนวปฏิบัติในการจัดบริการตรวจสุขภาพพนักงานกับการทำงานกับสารเคมี

ทนายกรรมกร
IP: xxx.154.167.11
เขียนเมื่อ 
ทำอย่างไรครับถึงจะให้นายจ้างทราบว่าจะต้องมีการตรวจสุขภาพให้พนักงาน ค่าใช้จ่ายก็เยอะ ทางสวัสดิการฯ มีหนังสือแจ้งไปยังนายจ้างได้ไหมครับว่าที่ทำงานของนายจ้างต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับลูกจ้าง ข้อดีก็มีตั้งเยอะ