ความเห็น 486425

ก้าวแรกการดำเนินงานนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

เขียนเมื่อ 

P   สวัสดีคะหนุ่มร้อยเกาะ

  • เรื่องเว็บไซด์เราได้คุณวิศรุตช่วยทำให้ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ และเราจะประสานงานกับโครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้เยาชนมีส่วนร่วมคะ
  • พี่อ่านหนังสืออิสรภาพเขียนโดยอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ เดินทางจากเชียงใหม่ไปยังสุราษฎร์ธานีแล้วนึกถึงหนุ่มร้อยเกาะและคนอื่นๆ ที่อยู่สุราษฎร์ฯ