ความเห็น 48517

เปิดจดหมายคาใจ'ทักษิณส่งถึงบุช'

เขียนเมื่อ 

     ความรู้สึกของผมต่อเรื่องนี้ หากหลุดออกมาเป็นภาษาเขียนหรือพูดจะหยาบเอามาก ๆ ด้วยความรู้ตัวและไม่ควรค่าที่จะกล่าวออกมาเลย จึงได้แต่พูดเพียงคำว่า "เสียใจเป็นที่สุด" กับสิ่งที่เกิดขึ้น