ความเห็น 48508

แลกเปลี่ยนประสบการณ์"การสนทนากลุ่ม"

เขียนเมื่อ 
สิ่งสำคัญที่สุดที่พี่สิงห์ป่าสักเน้น เป็นเรื่องที่นักวิจัยเพื่อท้องถิ่น และนักเรียนรู้ ต้องตระหนักมาที่สุดครับ การที่เราคิดว่าเรารู้และคิดว่าคนอื่นไม่รู้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง...เป็นการปิดรับข้อมูลความรู้ เพราะมี อคติในใจ/// ชาวบ้านมีอะไรที่ดี มีองค์ความรู้ที่มีอยู่หลายระดับ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมี กระบวนการเรียนรู้แบบไหน ที่จะดึง tacit knowledge นั้นออกมา...กระบวนการน่าจะต้องมีหลากหลาย และ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ที่ผมใช้บ่อยๆ คือ การนั่งคุยกันไม่เป็นทางการ แต่มีประเด็นการสนทนาที่ตั้งไว้ และหากไม่ได้ข้อมูลครบ ถือโอกาสไปเยี่ยมเยือนบ่อย ได้ทั้งใจ ได้ทั้งข้อมูลครับ