ความเห็น 48507

โครงการฝึกอบรม

เขียนเมื่อ 
คำแนะนำนี้มีประโยชน์มากครับ     ผมคิดว่าคนในหน่วยฝึกอบรม หรือพัฒนาบุคลากร ควรได้อ่าน และนำไปใช้    เป็นหัวใจของการพัฒนาบุคลากร