ความเห็น 484427

ตีความ "ลานบ้าน GotoKnow"

เขียนเมื่อ 

สังคมชาวบล็อกดูได้จากบันทึก  หากมุ่งแต่จะให้ศาสตร์  ให้ตำราก็โหยหาไปเถอะไม่มีใครมาไม่มีใครสน  หากมุ่งแต่ให้ศิลป์ก็บินไปไม่ได้นาน  ศาสตร์ผสมศิลป์นั่นคือสิ่งที่สังคมชาวบล็อกต้องการ  จะลานบ้าน  ลานโรงเรียน  ลานโรงแรม  แถมลานวัด  ก็ซัดกันเข้าไป  สังคมไทยเป็นอย่างไรกคงได้อย่างนั้น

ลักษณะนิสัยประจำชาติของไทยดูได้ดังต่อไปนี้

รักสงบ เคารพอาวุโส เชื่อโชคลางของขลัง เชื่อกฎแห่งกรรม ยอมตามผู้มีอำนาจ รักเอกราช สุกเอาเผากิน ไม่ยอมให้ใครดูหมิ่น รักถิ่นและครอบครัว อ่อนน้อมถ่อมตัว ชอบผู้นำ ทำสำรวย ชอบบันเทิง(สนุก) เมตตากรุณา ผักชีโรยหน้า ไม่กระตือรือร้น เป็นคนใจกว้าง ช่างอดช่างทน กตัญญูกตเวที ชอบมีอภิสิทธิ์ จิตใจเอื้ออารี โอนอ่อนผ่อนตาม มีความเกรงใจ ให้อภัยเสมอ ตามใจต่างชาติ ฉลาดเลือกงาน ทำการมักเบ่ง เคร่งครัดเคารพแด่พระมหากษัตริย์

สภาวิจัยแห่งชาติได้ประมวลไว้เป็นร้อยกรองโดยสมบูรณ์

ลุงเอกบอกว่า
คงต้องผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน 
คุณครูที่มุ่งแต่ศาสตร์  วาดภาพแต่ในตำรา 
หามีปัญญาไม่
เราไม่ทิ้งศาสตร์  แต่ศิลปในการสอน การนำเสนอเนื้อหา ที่ไม่ต้องยึดติดแต่ในห้องเรียนเหลี่ยมๆ
โต๊ะเก้าอี้เรียงเป็นแถวๆ
 
ไม่สร้างปัญญาการเรียนรู้สักเท่าไร
คงต้องไปดูภายนอกห้องเรียนแล้วนำมาเล่าเรื่องอย่างที่ชาวบล็อกเขาทำกัน(บันทึกเก่า)

ทำอะไรห่างไกลตัวตนก็มีแต่นำไปสู่จุดจบของชีวิต ขอนมัสการพระคุณเจ้าแบบสร้างสรรค์บ้างได้ใหม