ความเห็น 48419

คำว่า paste ที่คู่กับ copy ต้องอ่านว่า เพส(ทึ) นะคะ

เขียนเมื่อ 

แต่มันก็ "สมควร" แล้วคะ เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้นักศึกษาจำในสิ่งที่เราสอนผิด ๆ ไปในที่สุดคะ....