ความเห็น 48372

ปลากับสุขภาพตา

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับที่คุณหมอว่าครับ
เห็นที่โรงพยาบาลคนสูงอายุป่วยด้วยโรคต่างๆ มากจริงๆ เราคงต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่ตอนนี้แล้วละครับ