ความเห็น 48308

เปิดจดหมายคาใจ'ทักษิณส่งถึงบุช'

เขียนเมื่อ 

ผู้นำที่พูดโดยไม่คิดไตร่ตรองให้ดีก่อน ไม่รักษาคำพูด ไม่เคารพแม้แต่คำพูดของตัวเอง เราจะฟังเขากันอยู่หรือ เราควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาพูดกันอยู่อีกหรือ

คนที่ไม่สามารถเคารพนับถือตัวเองได้ ถือได้ว่าล้มเหลวต่อการเป็นคน อย่าว่าแต่การเป็นผู้นำเลย