ความเห็น 482952

แสดงความยินดี

ขจีวรรณ จิตรสถาพร
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดี ด้วยคนนะคะ ช่อดอกไม้ช่องามยังอยู่หรือเปล่าเอ่ย