ความเห็น 48208

เปิดจดหมายคาใจ'ทักษิณส่งถึงบุช'

เขียนเมื่อ 
 ขอนำเสนอฉบับภาษาอังกฤษเสริมครับ ..

        จดหมายขาไป   ....  จดหมายขากลับ