ความเห็น 480797

ตีความ "ลานบ้าน GotoKnow"

เขียนเมื่อ 

ผมคิดว่าคุณค่าของ GotoKnow อยู่ที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครับ สนุกที่ได้อ่านการต่อยอดความคิดอันหลากหลาย เรียนรู้จากความคิดและประสบการณ์ของผู้อื่น แลกเปลี่ยนจนเข้าใจมากขึ้น นำข้อคิดต่างๆ ไปปฏิบัติจนแตกฉาน

แต่คำถามสำคัญในบันทึกนี้คือ GotoKnow ในสถานะของบล๊อก เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมหรือไม่ มีเครื่องมือที่ดีกว่านี้ หรือควรมีเครื่องมือเสริมหรือไม่ ถ้ามีควรจะมีลักษณะอย่างไร -- บันทึกนี้ ถามถึงอนาคตว่าพวกเราอยากจะให้ GotoKnow เป็นอย่างไร มีอะไรครับ เป็นคำถาม what และ why

เรื่องพวกนี้ ต้องวางแผนล่วงหน้า แต่ผมก็จนใจไม่รู้จะวางแผนอะไร ถ้ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันนะครับ (ตอบคำถาม how) ซึ่งทั้งหมดนี้ ต้องพิจารณาประกอบกับข้อจำกัดของทรัพยากร และกฏหมายด้วย ต่อให้มีแผนเลิศ แต่ปฏิบัติไม่ได้ ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะครับ 

ถึงสรุปว่าเอาเท่านี้ดีอยู่แล้ว ไม่ต้องทำอะไรอีก ผมก็รับได้ครับ