ความเห็น 480592

ตีความ "ลานบ้าน GotoKnow"

เขียนเมื่อ 

เฮฮา....มากไป -------> ลืมศาสตร์?

ศาสตร์...มากไป-------> ลืมเฮฮา?

....

อะไร คือ ความพอดีที่ลงตัว...

คือภาระที่ผู้ใช้...หันกลับมาทบทวน

เป้าประสงค์...ปลายทางของ GotoKnow คืออะไร..

เพิ่ม...ลด...สิ่งใด... ได้เสมอภายใต้ความยืดหยุ่นและจิต...ที่ดีงาม แห่ง "ความพอดี" (= พอเพียง = ทางสายกลาง)

...

(^_______^)

กะปุ๋ม