ความเห็น 48056

คำว่า paste ที่คู่กับ copy ต้องอ่านว่า เพส(ทึ) นะคะ

เขียนเมื่อ 

ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์  ก็จะพยายามสอนนักศึกษาให้อ่านคำทับศัพท์เหล่านี้ให้ถูกต้องอยู่เสมอ ๆ คะ  และคำที่พบบ่อย ๆ ก็คือ  Paste "เพส" คะ  แต่นักศึกษาชอบอ่านว่า  "พาส"  คะ...