ความเห็น 480461

ตีความ "ลานบ้าน GotoKnow"

เขียนเมื่อ 

 

"ช่วยกันครับ เพื่อบ้านของเรา" 

ตามจริงแล้ว ผมต่อต้านอย่างที่สุดหากจะทำให้ gotoknow ไปสู่การพัฒนาแบบไร้วิญญาณของความมีชีวิต ชีวา บนข้อมูลวิชาการที่แข็ง(จริงหรือเปล่าไม่รู้)

gotoknow ที่เป็น บล๊อกที่มีชีวิตน่าใช้ทุกวันนี้ก็เพราะ กลุ่มเจาะแจ๊ะนี่หละ ดังนั้น ผมจึงเห็นว่า เจาะแจ๊ะต่อไปให้มีสีสัน

แต่...

เจาะแจ๊ะ อย่างไรให้มีศาสตร์? ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้คนในสังคม gotoknow ให้มีความสุข ความพอดี พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย เรามีเงื่อนไขเรื่อง อัตรารองรับของระบบ และ การอ้างอิงจากเวป search เป็นคลังความรู้ที่มีชีวิตขนาดใหญ่ที่สุดของไทย เป็นบล๊อกที่มีผู้คนเริ่มรวมตัวกันปฏิสัมพันธ์กันเพื่อทำสิ่งดีๆให้กับสังคม

จึงขอสนุบสนุนแนวทางตามนี้

  • เรื่องเจ๊าะแจ๊ะ: ชีวิตไม่สามารถจะซีเรียสอยู่ตลอดเวลาได้ แต่ GotoKnow ก็เป็นสถานที่พิเศษ ที่มีผู้ใช้อ้างอิงอยู่มาก (40% มาจาก Google) -- ผมไม่ได้เสนอให้เลิกเจ๊าะแจ๊ะ หรือเปลี่ยนบล๊อกเกอร์ให้เป็นพวกไร้วิญญาณ แต่เสนอให้จัดสถานที่ที่เหมาะกว่าบล๊อกให้ผ่อนคลายในลักษณะนี้ได้
  • เรื่องเฉพาะกาล: สมควรที่ GotoKnow จะเก็บข้อความเหล่านี้ไว้ตลอดไปหรือไม่ -- จะดีกว่าหรือไม่หากมีที่ทางเฉพาะสำหรับกิจกรรมในแต่ละครั้ง
  • บันทึกแห่งความว่างเปล่า: บันทึกที่ไม่มีอะไรให้แก่ผู้อ่าน -- เป็นบันทึกที่ผู้เขียนไม่ได้ถามตัวเองว่าจะบอกอะไรผู้อ่าน และผู้อ่านจะได้อะไร
  • สั้นจนไม่รู้เรื่อง: บล๊อกเกอร์ส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่านข้อความยาวๆ แต่ในขณะเดียวกัน ข้อความสั้นๆ แบบที่ "เขียน" กับ "ไม่เขียน" ไม่แตกต่างกัน อย่างนี้ถ้าไม่เขียนก็ไม่สิ้นเปลืองใช่ไหมครับ