ความเห็น 480414

ตีความ "ลานบ้าน GotoKnow"

เขียนเมื่อ 
พัฒนาอะไรก็ว่าไปแต่อย่าให้พัฒนาไปหาจุดจบก็แล้วกัน  นั่นคือความเหมือน  ติดรูปแบบ ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติ  แบบสิ่งมีชีวิต  จะสถิตย์อยู่ตลอด