ความเห็น 48011

ตามไปดู "ลาหู่" ทอผ้า

เขียนเมื่อ 

http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/rice/peanut.pdf

อีกฐานข้อมูล แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นถั่วแดงเหมือนกับที่แม่ฮ่องสอนหรือเปล่านะครับ  เพราะที่แม่ฮ่องสอนเม็ดใหญ่ สีแดงจัด (เหมือนถั่วแดงนอก)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ที่แม่ฮ่องสอนเป็นพันธุ์ั่วแดงหลวง

(Red Kidney Bean, Phaseolus vulgaris)
ถั่วแดง ที่เมล็ด แก่เหมือน รูปไต และ มีสีแดง น่าจะเริ่ม มีมาตั้งแต่ สมัยอินคา แล้ว แพร่ กระจาย สู่อินเดียนแดง ในทวีปอเมริกา 

 เป็นพืช เศรษฐกิจ ทำรายได้ ดี แก่เกษตรกร ตลาดกว้างขวาง และคาดว่า จะเป็นสินค้า ส่งออก ได้ดี

ช่วงปลูก ที่เหมาะสม คือ เดือน ก.ย. - ต.ค.

 เก็บเกี่ยวได้ ราวเดือน ม.ค. - ก.พ. ซึ่งอากาศแห้ง เมล็ด คุณภาพดี

บริเวณที่ ผลิตถั่วแดงหลวง ได้ผลดี ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน และลำปาง

การใช้ประโยชน์ ต้มน้ำตาล เป็นของหวานต้มรวมสลัด รับประทาน เป็นผัก รวมกับ อาหารฝรั่ง ต่าง ๆ

พันธุ์ที่ใช้ปลูก Canadian Wonder