ความเห็น 48010

Knowledge sharing

เขียนเมื่อ 
ได้อ่านสิ่งต่าง ๆ ที่พี่ ๆ ได้เรียนกันไปเมื่อเดือนก่อนแล้วทำให้ผมเข้าใจสิ่งที่พี่ ๆ ได้เรียนกันไปแล้วมากขึ้นครับ