ความเห็น 47951

คำว่า paste ที่คู่กับ copy ต้องอ่านว่า เพส(ทึ) นะคะ

เขียนเมื่อ 
คำว่า "paste" ผมตั้งใจออกเสียงผิดมาตลอด  โดยออกเสียงว่า "แปะ" เพราะให้บรรยากาศเป็นภาษาไทยที่เห็นภาพความหมายชัดเจนในคำเลยครับ