ความเห็น 47933

ตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อาจารย์ Handy

 ...พลังบวก เป็นพลังที่เราควรต้แงหยิยมาใช้มากที่สุดในปัจจุบันครับ ดีทั้งเรา ดีทั้งเขา