ความเห็น 47786

แนวคิดบนความหลากหลาย

เขียนเมื่อ 

เป็นการเปรียบถึงการรับฟังผู้อื่น ฉะนั้นหรือ