ความเห็น 47721

คุณอำนวยตำบลและคุณกิจจะเรียนรู้แก้จนในเวทีระดับหมู่บ้านกันอย่างไร

เขียนเมื่อ 
ร่องรอยการเรียนรู้ที่เป็นภาพกิจกรรมอย่างที่คุณธวัชอย่างดู ผมจะนำเสนอในบันทึกต่อๆไปครับ(เพิ่งหัดทำเป็นครับ) และสัจจะวันบาทที่คุณภีมฝากมานั้น เขากำหนดเป็นเป้าหมายกิจกรรมแก้จนกันส่วนมากแล้วนะครับ คุณอำนวยที่เป็นกัลยาณมิตรก็ดี แนวทางธารปัญญาก็ดี แบบจำลองปลาทูเป็นตัวเดินเรื่องก็ดี ต้องค่อยๆซึมเข้าไปครับ อาจารย์ต้องคายความรู้ประสบการณ์ KM ให้พวกเราเยอะๆนะครับ ขอบคุณครับ