ความเห็น 47699

How to Search

เขียนเมื่อ 

เทคนิคการสืบค้นข้อมูล

  1. การใช้ Keyword ในการสืบค้นให้ตรงเป้าหมาย
  2. การใช้คำใกล้เคียงที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
  3. การใช้คำค้นทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
  4. การใช้คำขยายในการสืบค้นให้ตรงเป้าหมาย
  5. การใช้เครื่องหมายคำพูด (อัญประกาศ)"....... " หรือเครื่องหมาย + เพื่อให้คำ หรือประโยคสืบค้นเป็นประโยคเดียวกัน หรือใช้เพื่อต้องการเน้น ว่าต้องการคำที่เกี่ยวข้องเฉพาะคำนี้เท่านั้น เช่น Toyota +Camry คือต้องการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับรถ Toyota เฉพาะรุ่น Camry
  6. ใช้เครื่องหมาย - แทนความหมายว่าไม่ต้องการคำที่มีเครื่องหมาย - นำหน้า เช่น Toyota -Camry คือให้หาข้อมูลรถ Toyota รุ่นอื่นๆ ยกเว้นรุ่น camry