ความเห็น 4769

KM กับการ Downsizing ขององค์กร

จันทวรรณ
IP: xxx.7.138.214
เขียนเมื่อ 

โดยปกติแล้ว การ Downsize องค์กร จะทำเพื่อลดต้นทุนองค์กร ซึ่งจะเป็นไปในแง่มุมที่คัดคนทีไม่ Knowledgable ออก ซึ่งก็คือคนที่ไม่รู้จริงและไม่พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ

แต่สถานการณ์ในอนาคตอันใกล้นี้ จะเป็นไปในแง่ที่เป็นการ Downsize โดยอัตโนมัติ และองค์กรจะเสียประโยชน์อย่างมาก คือ คนในยุค Baby boom กำลังจะเกษียณอายุ ซึ่งคนเหล่านี้เป็นคนที่ Knowledgeable อย่างมาก สั่งสม Tacit Knowledge ไว้มากคะ

ด้วยเหตุนี้ หากหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนทั้งหลาย ยังไม่ตระหนักถึงวิกฤตินี้อีก การถ่ายทอด Tacit knowledge จากคนเหล่านี้สู่คนรุ่นหลังจะไม่เกิดขึ้น และนั่นคือ การสูญเสียคะ