ความเห็น 47645

How to Search

อรวรรณ ปันทะนะ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูลด้วย google

1. ต้องรู้ว่าต้องการค้นเรื่องอะไร

2. พิมพ์คำ ที่ต้องการค้นลงในช่องสำหรับใส่คำค้น
คำที่ใช้ค้นหาจะต้องไม่ขึ้นต้นด้วยช่องว่าง

3. หากต้องการหาหน่วยงานที่ต้องการ
ให้ใส่คำค้นดังตัวอย่างการสืบค้นดังนี้

          ต้องการคำค้นหน่วยงานเช่น : งานพัฒนา
          หรือใส่ คำค้นว่า งานพัฒนา

4. กำหนดขอบเขตของคำค้นไม่ให้กว้างเกินไป