ความเห็น 475729

ผ้าเมืองน่าน จากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ผมเคยอ่านบทความพวกนี้ ของอาจารย์ด้วยครับ 

1. การเล่นแร่แปรธาตุ ความล้มเหลวข้ามสหัสวรรษ
2  กาลาปาโกส: อดีตและปัจจุบัน  
3  ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีไมโครชิป   
4  ขุมทองกรุงทรอย   2
5  จับตามองโครงการอวกาศของชาติเอเชีย  
6  ชมปาล์มที่สวนแสนปาล์ม  
7  นาฬิกาอะตอม สุดยอดเทคโนโลยีนาฬิกา  
8  แนวทางพัฒนา ไมโครโปรเซสเซอร์ 
9  ปฏิทินหมื่นปี   
10  ปฏิวัติเทคโนโลยัสวิตซ์ด้วยสวิตช์ 
11  พัฒนาการของดิจิตอลวีดีโอดิสก์ สู่ยุคใหม่  
12  ภูมิปัญญาในผ้าทอมือ  
13  ย้อนอดีตนาฬิกา ตอนที่ 1  
14  ย้อนอดีตนาฬิกา พัฒนการของการวัดเวลานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตอนจบ 
15  สปินทรอนิกส์ ปฏิวัติโฉมหน้าอุปกรณ์ยุคใหม่ 
16  เสียงดนตรีวิทยาศาสตร์ 
17  หลากหลายโปรแกรมเพื่อจัดกการไวรัสให้อยู่หมัด  
18  อรุณรุ่งแห่งเซลล์แสงอาทิตย์  
19  อองตวน-โลรอง ลาวัวซีเย : นักเคมีผู้สังเวยสมองอันปราดเปรื่องบนเครื่องกิโยติน