ความเห็น 475686

ผ้าเมืองน่าน จากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

เขียนเมื่อ 

ตอนแรกที่เขามา เห็นว่า อาจารย์เป็นคนจังหวัดเดียวกันกับผม และอำเภอเดียวกัน แต่ผม อยู่ตำบลลานตากฟ้า ต่อมาได้อ่านข้อมูลใน blog แล้วได้รับความรู้มากขึ้นอีกเยอะ เท่ากับเป็นการเปิดโลกทัศน์ อีกอย่างหนึ่ง แล้วผมแวะมาอีก สวัสดีครับ