ความเห็น 475423

ศิลปะแห่งภาวะผู้นำ (The Art of Leadership)

เขียนเมื่อ 

ลองหา Leadership: The Art of Possibility ใน youtube ดูแต่ไม่พบ เสียดายครับ..

 แต่จากการสรุปของอาจารย์ก็ฉายภาพได้ชัดเจนครับ

 ขอบคุณครับ