ความเห็น 47485

ไฟล์ pdf บรรยายหัวข้อ "Blog & KM" เน้นนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ของบล็อก โดย อาจารย์ จันทวรรณ

เขียนเมื่อ 
ในฐานะนิสิต มมส ผมก็แวะมาเอาของดีจากอาจารย์ด้วยครับ  ขอบพระคุณมากครับ