ความเห็น 47475

สปสช.สาขาเขต (ใหม่) และสาขาจังหวัด (เดิม) “ภารกิจที่ 2”

เขียนเมื่อ 

คุณ UC รุ่นน้อง

     โดนใจมากเลยครับ เห็นด้วย 100% ผมพูดต้องแต่คราวประชุมเรื่องตัวชี้วัดที่ กทม. ก็ไม่เห็นเปลี่ยนแปลง ประเด็นนี้นะ หากเขาจะใช้ในระดับ สปสช.(ระดับชาติ) จะได้ แต่หากลด/แยกลงมาในระดับพื้นที่จะใช้ไม่ได้เลยครับ ตามที่คุณตั้งข้อสังเกตทุกประการ