ความเห็น 473193

ผ้าเมืองน่าน จากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ P อาจารย์ลุงเอก

  • ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆ ที่ช่วยสนับสนุนและให้กำลังใจตั้งแต่แรก
  • จะว่าไปแล้ววัดภูมินทร์นับว่าโชคดีพอสมควร เพราะไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวแออัดอย่างวัดใหญ่ๆ หลายๆ วัน การชำรุดทรุดโทรมย่อมจะน้อยกว่า แต่ก็ทำให้หลายท่านเสียโอกาสได้รู้จักหลายสิ่งที่ดีงาม
  • ผมเคยไปที่อยุธยา วันหยุดแทบจะไม่มีที่เข้ายืนไว้พระในโบสถ (อย่าว่าแต่ที่นั่งเลย) คนไปน่าน ที่แรกมักจะไปไหว้พระธาตุก่อน แล้วก็อาจจะลืมวัดภูมินทร์ไป
  • ถ้าอาจารย์พาสมัครพรรคพวกไปชมวัดนี้ก็น่ายินดีมากๆ ครับ แล้วมาบอกข่าวให้ทราบกันด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ