ความเห็น 47319

B2B แม้จะตะกุกตะกักไปบ้าง แต่ก็ยังได้สาระดีอยู่

เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารยชายขอบ แต่ไม่ตกขอบ

 ท่านพี่เมตตา ส่ง เทียบเชิญ มาถึงท่าน รือยังคราบ ๒๐-๒๑ ก.ค ๒๕๔๙ กำหนดการมีดั่งข้างล่างนี้ครับ

เรียนท่านพี่เมตตา (พาสุขใจ พัฒนาไทย ไกลความไม่รู้)

Antique 1

 ๑.เชื่อมโยงครับ พวกเราปรึกษาหารือกันแล้วเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยตัวแทน และ ท่านอาจารย์ชายขอบ เห็นว่าจะเป็นงานชิ้นแรกที่ "ชมรม KFC(oP) จะร่วมมือกันดำเนินการให้เป็นไปตามที่ทีมงานมอบหมายจากชุมชนบ้านผู้หว่าน๒"

๒.วิทยากรจะเป็นทีมคุณอำนวยที่ไปบ้านผู้หว่าน๒ มาแล้ว เช่น พี่เม่ย พี่เที่ยง พี่ปราณี รองสมนึก อาจารย์ชายขอบ JJ อยู่ที่ว่าทาง มอ.จะเข้าทั้งหมดจำนวนเท่าใด ถ้าให้เหมาะ วิทยากรพี่เลี้ยง ๑ ต่อ คุณอำนวย ๑๐ ครับ

๓.ขอห้องพื้นราบ มีแต่เก้าอี้ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกในการทำกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย ไมค์ลอย ป้ายชื่อตัวผู้เข้าใหญ่ เป็นรูปหัวใจ(คล้องคอได้) FlipChart พร้อมกระดาษโรตี บัตรคำ กล้องถ่ายวีดีโอ หัวใจนักพัฒนา

๔.กิจกรรม JJ เสนอว่า เริ่มที่การสร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แล้วตามด้วยกระบวนการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ โดยใช้ "แนวทางของทศพักตร์"

๕.การสร้างเครือข่าย เพื่อเสริมแรงร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่เมืองไทย

๖.ปิดด้วย AAR + Passion Plan แผนสู่การพัฒนาแห่งความยั่งยืน ไม่ลืมเลือนคำสัญญา ที่จะพาไทยเจริญครับ

๗.หากมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดนำ แลก เปลี่ยน กันได้ครับ

๘.ทีมงานคงต้องมีกิจกรรม BAR และ ระหว่างการจัดทีมงานจะทำ DAR ปรับ/ปรุง/ต่อยอด ตลอดงาน

๙.JJ เสนอให้มีจัดทำ "เสื้อทีม ผูกพัน ผูกใจ เพื่อไทย ที่ ม.อ สู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หัวใจสีเหลือง ครับ"