ความเห็น 47288

ชีวิตที่พอเพียง 61 : การไปวัดกับกิจกรรมที่วัด

เขียนเมื่อ 
      ขอบพระคุณครับ ... เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ 
      น่าเสียดายที่วัดเป็นแหล่งรวม "เงิน" มากมายจากศรัทธาของญาติโยม ทั้งที่ทำบุญแบบ ขัดเกลากิเลส  และ เพิ่มพูนกิเลส  ถ้าได้ช่วยกันจัดการดีๆ  กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และ สมสมัย จะเกิดขึ้นได้มากมาย โดยไม่ต้องรบกวนงบประมาณหรือกองทุนที่ไหน  ที่น่าเสียดายอย่างยิ่งอีกประการคือ ภูมิสถาปัตย์ และ ภูมิทัศน์ ในวัดทั้งหลาย  น่าจะมีการวางผัง วางระบบ จัดทำให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายคือญาติโยมที่ไปวัด  ให้ได้รับความร่มเย็นกายเป็นเบื้องต้น มีต้นไม้ สนามหญ้า สระบัว ฯลฯ แทนที่จะมุ่งเอาอิฐ ปูนไปคลุมดินกันแทบทุกตารางนิ้ว ชนิดไม่ให้เห็นสีเขียว ได้เลยเป็นดี .. คนนอกเมืองอีกไม่น้อย รวมทั้งหลวงตา เจ้าอาวาสหลายวัด  เห็นหญ้าและต้นไม้เป็นสิ่งที่ต้องจัดการเอาออกไป  เพื่อแทนที่ด้วยของใหม่ คืออิฐ-ปูน ในนามของวัตถุบ่งบอกความเจริญ ..