ความเห็น 47287

ทบทวนชีวิตใน ๑ เดือน

เขียนเมื่อ 
เข้าไปใน gotoknow.org   คลิกที่ค้นหา    แล้วใช้ Google ค้นด้วยคำหลัก "Appreciative Inquiry" จะได้คำตอบ    เราเขียนบันทึกเรื่องนี้ไว้มากมายครับ