ความเห็น 472611

ผ้าเมืองน่าน จากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

            สุดยอดครับ  ภาพเก่าโบราณ หายาก  ผมเองโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบงานศิลป์  ทั้งด้าน จิตกรรมฝาผนัง  งานปั้น  หรือดนตรี  เห็นอย่างนี้แล้ว  อยากบอกว่าน่าชื่นชมที่ยังมีคนเห็นความสำคัญสมบัติของแผ่นดินไทยเราครับ  (ปลื้มใจ) อยากให้มีคนแบบอาจารย์มากๆ ครับ เพื่อให้ของพวกนี้จะได้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยเรานานๆ ลูกหลานจะได้มีไว้ดูครับผม