ความเห็น 47192

อยากจะเขียนชื่อบันทึกนี้ว่า "ขอบคุณค่ะ"

เขียนเมื่อ 
รออ่านเช่นเดียวกันนะคะ...