ความเห็น 47155

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

เอกชัย บูรณธน
IP: xxx.108.211.148
เขียนเมื่อ 

เรียน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

        แต่เดิมผมมีความเชื่อในทฤษฎี "มัชฌิมาปฏิปทา" หรืออาจจะใช้คำว่า Theory of Harmony  ผมคิดว่ามันคือการที่เราเน้นที่ความสมดุลในทุกๆ เรื่อง  เช่น ถ้าคนๆหนึ่งมีขาข้างขวาที่แข็งแรงมาก แต่ขาข้างซ้ายผอมเล็กไม่มีแรง คงไม่ที่ทางที่คนๆนั้นจะวิ่งได้เร็ว แพ้แม้กระทั่งคนที่ความแข็งแรงของขาธรรมดาทั้ง 2 ข้าง   จากการที่ได้รับฟังอาจารย์สอนในเรื่องของให้มีความสมดุลทั้ง Head และ Heart  ยิ่งตอกย้ำภาพในใจของผมให้ชัดเจนขึ้นอย่างมาก   รวมถึงการที่อาจารย์สอนให้สร้างความเชื่อมั่นในตัวเรากับผู้อื่นซึ่งผมเห็นว่ามีประโยชน์มากครับ

       จึงขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ