ความเห็น 47118

สวรรค์อยู่ที่การทำงานนี่เอง

เขียนเมื่อ 

พระท่านว่า ทำงานให้สนุก และเป็นสุขกับการทำงาน

การปฏิบัติหน้าที่ คือ การปฏิบัติธรรม

ผู้บริหารต้องทำงานเป็นแบบอย่างครับ หนักกว่า เหนื่อยมากกว่า และรับผิดชอบมากกว่า