ความเห็น 47112

สวรรค์อยู่ที่การทำงานนี่เอง

นฤมล เพ็ชรสุวรรณ
IP: xxx.151.24.15
เขียนเมื่อ 

ดิฉันก็เป็นอีกคนที่"สนุกกับงาน"คนที่ทำงานแล้วมีความสุข มีใจเต็มร้อยให้กับการทำงาน ที่เขาเรียกกันว่าฉันทะ  ก็จะตรงกับที่อาจารย์เขียนไว้เลยว่า

  • เกิดความพยายามอย่างไม่รู้สึกตัว เกิด วิริยะ โดยอัตโนมัติ
  • เอาใจใส่สม่ำเสมอ ละเอียดรอบคอบกับทุกขั้นตอน เกิด จิตตะ โดยอัตโนมัติ
  • ได้ผลสำเร็จแล้วยังไม่วายคิดต่อว่า ดีกว่านี้ได้อย่างไรมี วิมังสา แบบอัตโนมัติเช่นกัน

อยากให้ทุกคนคิดเช่นนี้"สนุกกับงาน" มีใจให้กับงานอย่างทุ่มเท ทำงานเต็มกำลังสติปัญญา เต็มความสามารถ เพราะผลงานแสดงถึงตัวตนของเราว่ามีคุณค่า และมีคุณภาพเพียงใด การทำงานที่จริงแล้วเป็นการสร้างความท้าทายในตนเอง แต่คนเราอีกไม่น้อยที่ไม่ชอบ "สนุกกับงาน" ผู้บริหารเป็นผู้หนึ่งที่จะช่วยได้บ้าง ดิฉันคิดว่าดิฉันจะพยายามอย่างเต็มที่