ความเห็น 471081

ผ้าเมืองน่าน จากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

ธ วั ช ชั ย
IP: xxx.123.94.241
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ P คุณSusu

  • ภาพจิตรกรรมฝาผนังของเก่าเหลือน้อยเต็มที ยกเว้นแต่มีการบูรณะ แต่การบูรณะก็ทำได้ไม่ง่าย ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และงานใหญ่จริงๆ ต้องใช้งบประมาณ
  • หนังสือรวบรวมภาพฝาผนังพอจะมีอยู่ แต่ราคาค่อนข้างสูง และหาซื้อยาก การกระจายความรู้คงจะเป็นไปอย่างเชื่องช้า หากเรายังต้องหาซื้อหนังสือด้วยราคาแพงๆ เรามีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มปกแข็ง กระดาษหนาเป็นพิเศษ ราคาถึง 600 บาท ทั้งๆ ที่ควรจะจัดพิมพ์ให้มีราคาย่อมเยากว่านี้ได้
  • เราๆ ท่านๆ คงต้องช่วยกันเผยแพร่ความรู้เหล่านี้เมื่อมีโอกาสครับ
  • ขอบคุณที่แวะมาเยือนครับ ;)