ความเห็น 4710

อภิมหาโครงการด้านอุดมศึกษาและวิจัย (๑๓)

ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร
IP: xxx.151.140.122
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความคิดเห็นร่วมกับศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ดิฉันเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้กำลังพลของชาติไทยมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น แต่ปัจจุบันที่กำลังประสบอยู่จะเห็นได้ว่า หลายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศต่างพยายามนำจุดนี้มาเป็นธุรกิจ ต่างฝ่ายต่างเร่งผลิตดอกเตอร์ออกมาจำนวนมาก หรือแม้แต่ระดับมหาบัณฑิตออกมามาก และหลายครั้งที่ได้ยินจากผู้บริหารสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดหลายท่านกล่าวว่า "เรียนเพื่อปรับวุฒิ " ให้สามารถคุมลูกน้องได้  "เรียนโท-เอกไม่เห็นยากเลย พอจะทำปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ก้จ้าง..."  ซึ่งได้ยินบ่อยมาก และที่หนักไปกว่านั้น หลายคนที่กลับมาจากต่างประเทศจบดอกเตอร์มา แต่ประนามระบบการศึกษาในประเทศว่าด้อยพัฒนา ทำให้รู้สึกสะท้อนว่า แล้วเมื่อเค้ายังเล็กกันอยู่เรียนประถม มัธยม หรือระดับปริญญาตรี ปริญญาโทกันในประเทศไทย จากฐานที่มั่นคงตรงนี้ไม่ใช่หรือที่ทำให้เค้าเหล่านี้มีโอกาสได้ไปศึกษายังต่างประเทศ ดิฉันรู้สึกว่า ก่อนที่จะส่งคนไทยไปเรียนยังต่างประเทศเพื่อกลับมาสู่สังคมไทย บางครั้งอาจจำเป็นที่จะต้องพัฒนาจิตสำนึกในความเป็นไทย ในความเคารพต่อบูรพคณาจารย์ที่ประสิทธิ์ความรู้ในวัยเยาว์ให้เค้าเหล่านี้ด้วย ที่สำคัญที่เกือบจะรับไม่ได้คือ พอกลับมาได้สอนที่เดียวกับอาจารย์ที่เคยประสิทธิ์ความรู้ให้ในวัยเยาว์กลับดูถูกเหยียดหยามท่านเหล่านี้ว่า "โบราณ" "เต่า" "ไดโนเสาร์" "ไม่มีความเป็นสากล" ฟังแล้วรู้สึกหดหู่มากกับคำเหล่านี้ และยิ่งสะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาระดับที่สูงขึ้นไม่ได้สอนให้คนบางกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันกำลังจะมาปฏิบัติหน้าที่พัฒนาประเทศ หลงเหลือความเป็น "คน" "คนไทย" ที่สมบูรณ์ทั้งกาย จิต สติปัญญา
ดังนั้นจึงเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ที่ควรลดปริมาณการสนับสนุนทุนให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ พร้อมทั้งมีมาตรการในการกำหนดให้ผู้ที่จะไปเรียนนั้นสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินไทยผืนนี้ด้วย